Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

1831 03d9 500
Reposted fromSilentRule SilentRule
3011 9cfd 500
Reposted frombanshe banshe

December 25 2019

5352 d2b8 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement
0854 9eaf
5444 6785 500

July 22 2019

1096 5ff0 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafriends friends

September 15 2018

8085 d814 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafriends friends
1143 34bd
Reposted fromspecific-humor specific-humor viafriends friends
Reposted fromspecific-humor specific-humor viafriends friends
4318 2191
Reposted fromfriends friends

May 18 2015

Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viaelloko elloko
6362 73e3
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaWascon Wascon
Kto ma zupę ten czytał "Zrób mi jakąś krzywdę" czy tego chciał czy nie.
— @mrrru
6446 43d5 500
Reposted fromtron tron viawiedzmik wiedzmik

December 30 2014

S. Barańczak - Widokówka z tego świata

   Szkoda, że Cię tu nie ma. Zamieszkałem w punkcie,
   z którego mam za darmo rozległe widoki:
   gdziekolwiek stanąć na wystygłym gruncie
   tej przypłaszczonej kropki, zawsze ponad głową
   ta sama mroźna próżnia
   milczy swą nałogową
   odpowiedź. Klimat znośny, chociaż bywa różnie.
   Powietrze lepsze pewnie niż gdzie indziej.
   Są urozmaicenia: klucz żurawi, cienie
   palm i wieżowców, grzmot, bufiasty obłok.
   Ale dosyć już o mnie. Powiedz, co u Ciebie
   słychać, co można widzieć,
   gdy się jest Tobą.

   Szkoda, że Cię tu nie ma. Zawarłem się w chwili
   dumnej, że się rozrasta w nowotwór epoki;
   choć jak ją nazwą, co będą mówili
   o niej ci, co przewyższą nas o grubą warstwę
   geologiczną, stojąc
   na naszym próchnie, łgarstwie,
   niezniszczalnym plastiku, doskonaląc swoją
   własną mieszankę śmiecia i rozpaczy -
   nie wiem. Jak zgniatacz złomu, sekunda ubija
   kolejny stopień, rosnący pod stopą.
   Ale dosyć już o mnie. Mów, jak Tobie mija
   czas - i czy czas coś znaczy,
   gdy się jest Tobą.

   Szkoda, że Cię tu nie ma. Zagłębiam się w ciele,
   w którym zaszyfrowane są tajne wyroki
   śmierci lub dożywocia - co niewiele
   różni się jedno z drugim w grząskim gruncie rzeczy,
   a jednak ta lektura
   wciąga mnie, niedorzeczny
   kryminał krwi i grozy, powieść-rzeka, która
   swój mętny finał poznać mi pozwoli
   dopiero, gdy i tak nie będę w stanie unieść
   zamkniętych ciepłą dłonią zimnych powiek.
   Ale dosyć już o mnie. Mów, jak Ty się czujesz
   z moim bólem - jak boli
   Ciebie Twój człowiek.

September 10 2014

August 30 2014

4949 1381
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafuenfsterne fuenfsterne

August 26 2014

0323 9cf2 500
Reposted fromsonozakidesu sonozakidesu
6512 12d0 500
Reposted fromslammzero slammzero

August 10 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl